wieslawk_1

 

Nazywam się Wiesław Kwaśniewski. Jestem nauczycielem i logopedą z wyboru. U początku mej pracy nie sądziłem, że się z nią zwiążę na całe życie. Ale czas pokazał, że nie można walczyć z przeznaczeniem. Od początku miałem dobry kontakt z dziećmi. I ze starszymi, i z młodszymi. Nie jest trudno pochylić się nad problemem czy dziecka małego czy dużego – najważniejszym jest zrozumieć schemat jego myślenia i przyczynę wadliwego funkcjonowania (tak w wymowie jak i w funkcjonowaniu), a sposób na naprawę sam się znajdzie. Podstawą pracy z dzieckiem jest wspieranie i wyszukiwanie tego co już umie, a nie tego, czego nie umie. Wady wytykają dziecku wszyscy. A nic tak nie zniechęca dziecka do pracy jak brak sukcesu.

 

WYKSZTAŁCENIE:

 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie – Oligofrenopedagogika, studia magisterskie (1992-1997)
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Logopedia, studia podyplomowe (1997-1999)
 • Terapia SI, Gdańsk 2008 (Liliana Kromol)
 • Terapia SI, Warszawa 2009 II stopień 2009 (Małgorzata Karga)
 • Terapia Biofeedback Neurofeedback EEG Instytut Warszawa 2010

 

DOŚWIADCZENIE:

 • logopedia przedszkolna – 16 lat
 • logopedia wczesnoszkolna – 16 lat
 • praca z dziećmi z problemami w nauce – 23 lata
 • praca z dziećmi upośledzonymi – 23 lata
 • praca z dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo – 11 lat
 • terapia SI – 6 lat
 • terapia Biofeedback Neurofeedback 5 lat

 

DODATKOWE KURSY

 • podstawy języka migowego, Warszawa – Konstancin 2006